Przyjrzyjmy się, jak szkolona jest sztuczna inteligencja Luminar, co „widzi” i jak wykorzystuje te informacje.

Na początku tygodnia odbył się nasz pierwszy webinar dla społeczności LuminarAI Insider. Jedną z kwestii, która wzbudza w grupie największe obawy, jest teza, że Sztuczna Inteligencja (AI) będzie podejmować wszystkie decyzje i w związku z tym wkrótce uniemożliwi fotografom dokonywanie kreatywnych wyborów.

W zeszłym tygodniu, Alex zasugerował, że powinniśmy myśleć o AI nie jako zastępcy fotografa, ale jako zdolnym uczniu, który wspiera i wzbogaca ludzką kreatywność. Mając to na uwadze, pomyślałem, że warto byłoby porozmawiać na temat tego, jak LuminarAI podchodzi do tej kwestii.

Inteligencja rozpoczyna się od edukacji

Podobnie jak dziecko, nowy algorytm AI ma ogromny potencjał, ale brak mu wystarczającego doświadczenia i wiedzy, aby w pełni go wykorzystać. Algorytm trzeba nauczyć, jak ma korzystać ze swojej wrodzonej inteligencji.

Aby wyszkolić LuminarAI, zespół Skylum zbudował ogromną bazę zdjęć podzieloną na trzy podstawowe kolekcje:

 1. Zdjęcia wykonane przez legendarnych mistrzów fotografii, którzy na stałe zapisali się na kartach historii.
 2. Fotorealistyczne obrazy wygenerowane przez silniki 3D.
 3. Fotografie zlecone współczesnym mistrzom, aby zilustrować konkretne zasady.

Dzieła legendarnych fotografów przedstawiły AI wizualną historię fotografii, poprzez najlepsze dostępne przykłady form fotograficznych. To pomogło naszej Sztucznej Inteligencji rozpoznawać doskonałe zdjęcia.

Obrazy 3D nauczyły AI, na czym polega perspektywa, głębia ostrości oraz związki między elementami fotografii. To pomogło naszemu algorytmowi AI zrozumieć, jak rozłożyć zdjęcie na poszczególne komponenty w przestrzeni 3D.

Zlecone zdjęcia utrwaliły wiedzę płynącą z pierwszych dwóch kolekcji oraz wprowadziły częste błędy dot. między innymi kompozycji, ostrości i ekspozycji. To pomogło AI zrozumieć, jak rozpoznawać i poprawiać tego rodzaju niedociągnięcia.

Wszystkie elementy razem stworzyły nasz wyjątkowy algorytm AI. To dzięki nim narodziła się prawdziwa Sztuczna Inteligencja.

Uwolnienie twórcy poprzez wdrożenie AI

Twórcy przechodzą podobną edukację, aby opanować sztukę fotografii. Nie ulega wątpliwości, że działający algorytm AI posiada część umiejętności technicznych twórcy i w związku z tym ma potencjał, aby wykonać za fotografa pewne kroki w procesie obróbki technicznej zdjęć.

Jednak jak Alex napisał tydzień temu, w Skylum uważamy to raczej za zaletę niż wadę. Nasz algorytm AI kładzie nacisk na zastąpienie fotografa wyłącznie przy powtarzających się technicznych krokach, a nie kreatywnych.

Twórca nadal potrzebuj całego swojego arsenału wiedzy technicznej, przede wszystkim po to, aby robić piękne zdjęcia. AI oferuje jedynie szybkie rozwiązania częstych problemów oraz prezentuje różnorodne opcje twórcze zaprojektowane, aby wydobyć z każdego zdjęcia to, co najlepsze. Twórca zawsze zachowuje pełną kontrolę nad efektem końcowym.

W takim razie, jak AI dokonuje wyboru?

Interpretacja obrazów w poszukiwaniu opcji

Gdy LuminarAI ładuje obraz, swoją pracę rozpoczyna również nasz świetnie wyszkolony algorytm AI, który analizuje zdjęcie, aby zdecydować, jak je poprawić. Spójrzmy na przykład.

Kierowanie Kreatywnością Poprzez Interpretację Obrazów za pomocą AI | Skylum Blog(2)

To zdjęcie jest całkiem dobre, ale można je jeszcze dopracować. Gdy tylko LuminarAI otwiera obraz, natychmiast rozpoczyna jego analizę. W jej wyniku dowiaduje się następujących rzeczy na temat zdjęcia:

 1. Zawiera pięcioro zwierząt (i prawdopodobnie szóste).
 2. Możliwe szóste zwierze bardzo różni się od pozostałych pięciu.
 3. Dominuje na nim ciepła, pomarańczowa paleta kolorów.
 4. Wyraźnie widać linię horyzontu.
 5. Widać jasny, mniej więcej okrągły punkt, który prawdopodobnie jest słońcem.
 6. Biorąc pod uwagę paletę kolorów oraz pozycję słońca w pobliżu horyzontu, prawdopodobnie jest to zdjęcie zachodu słońca.
 7. Elementy w przestrzeni 3D są rozmieszczone w następujący sposób:
  • Pierwszy plan: Pięć podobnych zwierząt
  • Drugi plan: Szóste nietypowe „zwierzę”
  • Tło: Niebo i góry
 8. Zdjęcie jest bardzo niedoświetlone i ukrywa ważne szczegóły.

Wkraczają Szablony

Gdy LuminarAI zakończy analizę, musi coś zrobić z wiedzą uzyskaną z obrazu. Tutaj wkraczają Szablony.

Szablony to coś więcej niż zwykłe presety. Łączą w sobie różnorodne poprawki i ulepszenia, aby pomóc Ci tworzyć spektakularne ujęcia. Szablony są zindeksowane, dzięki czemu algorytm AI ma do nich łatwy dostęp po zakończeniu analizy.

W naszym przykładzie praca AI wygląda w następujący sposób:

 1. W zależności od potrzeb, AI tworzy serię zaznaczeń oraz map głębi na podstawie zebranych informacji.
 2. AI korzysta z punktów danych zebranych z obrazu i porównuje je z indeksem dostępnych Szablonów.
 3. Następnie LuminarAI prezentuje Szablony wybrane przez AI jako listę opcji, z których fotograf może coś wybrać.
 4. Po najechaniu kursorem na sugerowany Szablon, zostanie on zastosowany na zdjęciu w czasie rzeczywistym. Szablony korzystają z zaznaczeń oraz map głębi utworzonych wcześniej przez algorytm AI, aby dokonać zmian i nanieść poprawki na konkretne elementy obrazu.
 5. Gdy fotograf wybierze już Szablon, może wprowadzić dodatkowe zmiany, aby dostosować zdjęcie do swojej wizji twórczej. W wielu przypadkach wizja fotografa może być osiągnięta za pomocą jednego suwaka, który po prostu dostosowuje intensywność Szablonu.

W wyniku tego procesu powstała zupełnie inna fotografia, która dokładnie odzwierciedla wizję oraz styl fotografa.

Kierowanie Kreatywnością Poprzez Interpretację Obrazów za pomocą AI | Skylum Blog(3)

Chwila. Czy nie jest to równoznaczne z zastąpieniem twórcy?

Nie.

Fotograf nadal musi sam zrobić zdjęcie. Po jego przeanalizowaniu LuminarAI prezentuje Szablony, które według niego najlepiej wydobędą potencjał zdjęcia. Fotograf może wybrać Szablon dopasowany do swojej wizji lub dokonać koniecznych zmian bezpośrednio w module Edycji. Nawet jeśli zdecyduje się na Szablon, nadal ma pełną kontrolę i może nanieść dodatkowe poprawki kiedykolwiek zechce.

AI po prostu znajduje dla artysty ciekawe opcje, korzystając ze swojej wiedzy na temat danego zdjęcia oraz zasad technicznych definiujących dobrą fotografię.

Artysta ma wybór na każdym etapie obróbki zdjęć.

Kierowanie Kreatywnością Poprzez Interpretację Obrazów za pomocą AI | Skylum Blog(4)

Experience the power of Luminar Neo

Try free Try free
Kierowanie Kreatywnością Poprzez Interpretację Obrazów za pomocą AI | Skylum Blog(6)

Advanced yet easy-to-use photo editor

zobacz plany